Ruhani Lider, Dr. Güldal Caba, Medicine Woman Didem ve kardeşi Sinem Balık ‘ı sunar.

Kızılderili felsefesinde yüce yaradan herşeyi yarattı.

Hepimiz atalarımıza bağlıyız. Herhangi bir sorumuzda ya da hastalığımızda onlardan yardım isteyebiliriz.

Bütün iyileşmeler bir  mucizedir. Mucizeler Tanrı ‘ya yaklaşmak için bir fırsattır. Medicine Woman ‘ın görevi, Yaradan yolunda ilerlemek insanlara yardım etmektir.

Sacred Circle Native American Church

Didem ve Sinem ruhani olarak kabul edilmiş (evlat edinilmiş) ve şimdi ailemizin birer aktif üyesi olmuşlardır. İyileştirme Disiplinleri Köprüsü Oklevueha Yerli Amerikalı (Kızılderili) Kilisesi Kızılderili Medicine Woman  tabiri, Tanrı’yı Yaratıcı ve İyileştirici olarak kabul edip; akıl, vücut, ruh ve çevrenin dengesini esas tutarak, Yerel İyileştirme kadim sanatıyla ilgili çalışmalara ve çıraklık dönemine katılmaya mukadder kılınmış Ruhani Şifacıları tarif etmek için kullanılan bir terimdir.

Her bir Medicine Woman,Geçmiş Ataları tarafından kendilerine verilmiş hediyeleri kullanırlar. Bu hediyeler ancak Tüm Varlıkların Birliğine ve hepimizin birbiri ile ilişkili (akraba) olduğumuza kalplerini açmış olanlara ihsan edilmiştir. Bu, onların, Büyük Ruh’ un her şeyin içinde yaşıyor olduğu bilgisi ile çalışıyor ve yaşıyor oldukları anlamına gelir. Bu anlayış ve öğreti ile bir şaman, birlikte çalıştığı insanların İlahi Şifa ve Yüksek Bilinci bulmalarına yardım edebilir.

Bir Kızılderili “Medicine Woman ”ın yaptıkları bir Şamanınkiyle aynıdır. Buna her şeyin yüksek hayrına konsantre olarak, gelişim ve iyileşmeyi sağlamaya yardım etmek için atalarla / ilahi olanla konuşmak da dâhildir.  Tüm iyileştirme (şifa) metotları, almış oldukları eğitimin kapsamı içindedir. Bu Ruhani Organizasyon içindeki tüm mukadder kılınmış Ruhani Şifacılar aynı zamanda başkalarını, dünyayı ve hayvanları şifalandırmada kullanılan sertifikalandırılmış özel İyileştirme Tekniklerine katılıp, öğrenmek durumundadırlar. Aynı zamanda bir yaşam boyu sürecek öğrenme, çıraklık, dua ve İlahi’ye Yüce Yaradan’a Bağlantı taahhüdünü sürdürürler.
Şifa’nın her bir adımını Seremoni ve Yüce Ruh ve Doğa Ana’ya saygıda ortaya çıkar.

Oklevueha Native American Church of Bridging Healing Disciplines Guldal Tuihl-Hah-Pah-Nu” Caba Spiritual Leader ONAC of Bridging Disciplines Church Psychologist, Naturopath, Medicine Woman

TOP
Ücretsiz Danış 0555 582 14 60